Y Dược Hoa Việt

Lễ Kết nạp Đảng Viên mới năm 2018

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2018 - Chi bộ Công ty CPDP Hoa Việt
Thực hiện quyết định của Đảng ủy khối doanh nghiệp về việc thực hiện kết nạp đảng viên, hôm nay ngày 21/3/2018 chi bộ Công ty CPDP Hoa Việt tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Hoàng Chí Linh - Trưởng bộ phận truyền thông của Công ty.
Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của đ/c Linh mà còn là niềm vui chung của tập thể CBCNV Công ty CPDP Hoa Việt và của Chi bộ Công ty.
Về dự lễ kết nạp đảng viên hôm nay có sự tham dự của đ/c Đinh Xuân Dậu - Bí thư chi bộ Công ty, đ/c Lê Tiến Sỹ - Giám đốc SX, các đồng chí đảng viên của chi bộ cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

1

2

3

4

5

6

7