Y Dược Hoa Việt

Cây Thược Dược

Trên thị trường có 2 loại thược dược
1. Bạch thược: là rễ phơi khô của cây Paeonia lactiflora Pall (Paeonia albiflora Pall)
2. Xich thược: là rễ của 3 cây khác nhau: Paeonia lactiflora Pall ., Paeonia obovata Maxim, và Paoenia veitchii Lynch và một số loài khác nữa tất cả đều thuộc họ Mao lương (Ranunculaceae) cũng không nên nhầm cây thược dược làm thuốc với cây hoa thược dược được trồng làm cảnh ở nước ta vào dịp tết, thuộc cây Dahlia variabilis Desf, họ Cúc (Asteraceae)

thuoc-duoc

Hình ảnh cây thược dược

Nguồn: Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - BTV: DS.Huy